Member Counts : 12
Created on : 2012
Activity Counts : 3

Young Psychologists Club

ABOUT

Ky klub është formuar për vënien në praktikë të të gjitha teorive  që studentet  e  psikologjisë kanë marrë në leksione. Nëpërmjet këtij  klubi është mundësia më e mirë për t’i treguar të gjithëve që psikologjia ndihmon të gjithë shoqërinë. Eshtë mënyra më e mirë për të inkurajuar, nxitur dhe për të zgjeruar njohuritë tona në lidhje me psikologjinë.