Member Counts : 12
Created on : 2012
Activity Counts : 3

Health Club

ABOUT

Klubi i Shëndetit është themeluar që prej vitit 2012. Ai është i hapur për cdo student të Universitetit Bedër që mbështet misionin tonë për të informuar dhe sensibilizuar në mënyrën më të mirë të mundshme studentët, me qëllim arritjen e shëndetit optimal fizik, mendor dhe emocional. 

Të gjithë së bashku së pari për një shëndet të plotë dhe më pas për një performancë të shkëlqyer në të gjitha veprimtaritë e tjera studentore.