Member Counts : 13
Created on : 2012
Activity Counts : 16

Bedër Music Club

ACTIVITIES

Koncert për kujtimin e Profetit a.s në Turqi-Mersin - 17.4.2014

Kemi shfaqur një koncert për kujtimin e Profetit a.s në Anamur-Mersin, Turqi me mijëra pjesëmarrës.