Member Counts : 13
Created on : 2012
Activity Counts : 16

Bedër Music Club

ACTIVITIES

Koncert në Istanbul, Haliç - 6.7.2014

Kemi shfaqur një koncert në Istanbul, Turqi.