Member Counts : 13
Created on : 2013
Activity Counts : 2

Photography Club

LATEST ACTIVITIES

Ekspozita “Tranzicioni Shqiptar në titujt e gazetave” - 2013

Kjo ekspozitë përfshiu trajtimin që i bënë gazetat e viteve 1990 -1997, 1998- 2010 tranzicionit shqiptar.  Relizimi i fotografive si dhe e gjithë puna u suportua nga anëtarët e klubit.