Member Counts : 23
Created on : 2016
Activity Counts : 3

Sensitive Society Club

ACTIVITIES

"Skemi ç'të bëjmë,shpresën n'Zot dhe durim" - 23.5.2016

"Skemi ç'të bëjmë,shpresën n'Zot dhe durim":thonin.
Një rrugëtim 3 minuta larg qendrës së Tiranës aty ku skamja ka goditur fytyrat e brishta të familjeve por në sytë e tyre ndriconte vetëm drita e shpresës si burim i një fjale "Zoti na ndihmoftë"
Një falenderim edhe për kontribuesit që bashkë me Sensitive Society Club mundësuan këtë nismë.
‪#‎drejtrrugessedashurise‬

"We don't have what to do,the hope in God and patient" :they said.
A travel only 3 minutes far away from the center of Tirana,where poverty had punched the faces of the members of a few families,but in their eyes shined only the light of hope like a sorce of a sigle sentence "Got help us"
A thank for the cantributors who together with sensitive club made all this hapen.