Member Counts : 106
Created on : 2012
Activity Counts : 14

Beder Law Academy Club

ACTIVITIES

Konferenca e Dytë Studentore - 6.5.2014

 

Klubi “Beder Law Academy” në bashkëpunim me klubin “Human Rights” organizuan konferencën e dytë studentore në “Drejtësi”. Në konferencë morën pjesë 25 studentë nga cikli i parë (bachelor) dhe i dytë (master) i studentëve të drejtësisë të cilët referuan mbi tema që lidhen me problematikat dhe trendet aktuale në fushën e të drejtës dhe të drejtave të njeriut.

Në ceremoninë e hapjes ishin të pranishëm përfaqësues nga stafi akademik i departamentit të drejtësisë si dhe studentë nga departamentet e tjera. Lektorët e Departamentit të Drejtësisë vlerësuan iniciativën e studentëve në organizimin e kësaj konference pasi ajo shërben si shtysë për pjesëmarrje në konferenca të tjera shkencore si dhe zhvillon aftësinë e të kërkuarit për përgatitjen e kumtesave. Gjatë sesioneve të konferencës u referuan rreth 20 kumtesa nga pjesëmarrësit.