ACTIVITIES

Formuam grupin muzikor me emër BEDËR ADRIATIK - 1.10.2012

Jemi munduar tu gjejmë zgjidhje kërkesave të shokëve tanë nga degë të ndryshme duke organizuar në shkollën tonë seminare të diksionit dhe të frymëmarrjes me diafragmë dhe si frut i këtyre formuam...

Club : Bedër Music Club

Program madhështor për Kuranin në Teatrin e Operës dhe Baletit - 1.4.2013

Është zhvilluar sot programi me titull “Kur’ani Famëlartë, udhërrëfyes për njerëzimin, eveniment i organizuar nga medresetë e vendit nën kujdesin e Komunitetit Mysliman dhe Fondacionit Arsimor e Kultu...

Club : Bedër Music Club

JENBU, source of information about Islam - 18.12.2013

The students of the Islamic Sciences near Bedër University, presented on 18th of December 2013, the online webpage JENBU.ORG, a webpage totally dedicated to information about Islamic religion. During this activity the vice-chairman and at the same time t...

Club : The Message of Life Club

Prophet Muhammad Mercy for the Worlds - 19.1.2015

“Prophet Muhammad p.b.u.h Mercy for the worlds” was the name of the program organized last afternoon from the Islamic Sciences students of “Hëna e Plotë” Bedër University. At this memorial program was present the chairman of Albania`s Muslim Commun...

Club : The Message of Life Club

Profeti Muhammed Mëshirë për Botët - 19.1.2015

“Profeti Muhamed a.s mëshirë për botët”, ishte ky programi i organizuar pasditen e djeshme nga studentët e Departamentit të Shkencave Islame pranë Shkollës së Lartë “Hëna e...

Club : Bedër Music Club

Dhuro edhe ti gjak - shpeto jete! - 15.4.2014

...

Club : Health Club

Te ushqyerit shendetshem. - 8.5.2013

...

Club : Health Club

Efektet negative te duhanpirjes. - 1.3.2013

...

Club : Health Club

Programi për Profetin (s.a.s) në Shkodër - 1.1.2013

...

Club : Bedër Music Club

Programi për Profetin (s.a.s) në Shkollën tonë - 1.1.2013

...

Club : Bedër Music Club