ACTIVITIES

- 1.1.2013

...

Club :

Food fair - 23.10.2013

Më 10 prill 2014 në studentët e klubit" Psikologët e Rinj"  ne sallën e konferencave të Universiteti Beder, organizuan një seminar, apo thënë më mirë një aktivitet në Ditën Botërore të Autizmit. Ku ishi...

Club : Young Psychologists Club

Seminar - 10.3.2013

On 10 April 2014 at the conference hall students of  "Young Psychologists" club  Beder University, organized a seminar.It was an organization or better said an activity on the World Autism Awareness Day. It was invited the singer Beatrix Ramosaj,Oriola Marshi where them throug...

Club : Young Psychologists Club

Visit in an Orphanage - 24.12.2013

Young Psychologists", went on a visit 24/12/2013 at three centers of Orphanage in Durres where the 17 children 0-6 years old residential divided into two centers and 25 children in a day care center. The purpose of this visit was the distribution of gifts to children. Students succeeded...

Club : Young Psychologists Club

Protest for the “Diversity Day” - 21.5.2013

...

Club : Diversity Club

Class debate on “ Obesity” - 27.10.2014

...

Club : Diversity Club

Vizite në Shtëpinë e Fëmijës - 4.12.2014

Today on 4 December 2014, Diversity Club held another activity. We gathered money with which we bought toys for the orphans. Some of the girls brought food they had prepared themselves and drinks as well. We ...

Club : Diversity Club

Panairi “Fëmijët dhe libri” - 20.10.2013

Panairi “Fëmijët dhe libri” u mbajt me qëllim dhurimi. Studentë dhe pedagogë të universitetit “Hëna e Plotë- Bedër” përzgjodhën tituj mes klasikëve botëror të ekspozuar. Gjithsej u grumbulluan rreth 130 ...

Club : Book Club

Vizitë në shkollën 9-vjeçare “GjergjFishta”- dhurimi i librave - 16.5.2013

Librat e dhuruar në kuadër të panairit “Fëmijët dhe libri” ‘mbërritën’ në vendin e duhur. Një grup studentësh anëtarë të Klubit të Librit, në bashkëpunim me klubin “Young Teachers”,...

Club : Book Club

“Java e librit” - 3.5.2014

Në kuadër të Ditës Botërore të Librit klubi organizoi aktivitetin “Java e librit”. Gjatë kësaj jave (29 prill-3 maj) anëtarët e klubit zhvilluan dy panaire dhe dy takime me autorë të ...

Club : Book Club